Linux Sunucuları Ping’e Kapatmak ve Açmak

Linux yüklü bilgisayarı ping isteklerine kapatmak için sysctl aracını kullanabiliriz.

Bunun için; konsol’a geçip

sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1

komutunu yazalım.
Bunu kalıcı yapmak için /etc/sysctl.conf dosyasına


net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1

satırını ekleyebiliriz.

Ping isteklerini tekrar açmak istersek aynı komutta 1‘i 0 yaparak tekrar pinge açabiliriz

Yani

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0

yaparak.